معنی و ترجمه کلمه jersey به فارسی jersey یعنی چه

jersey


پارچه کشباف ،زير پيراهن کشباف
ورزش : پيراهن ورزشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها