معنی و ترجمه کلمه jerusalem a به فارسی jerusalem a یعنی چه

jerusalem a


سيب زمينى ترشى ،برالماسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها