معنی و ترجمه کلمه jet diffusion به فارسی jet diffusion یعنی چه

jet diffusion


عمران : پخش فورانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها