معنی و ترجمه کلمه jet engine به فارسی jet engine یعنی چه

jet engine


موتور جت ،موتور پرتابى
علوم هوايى : موتور جت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها