معنی و ترجمه کلمه jet propelled به فارسی jet propelled یعنی چه

jet propelled


مجهز به موتور جت ،داراى سرعت سير هواپيماى جت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها