معنی و ترجمه کلمه jetting of piles به فارسی jetting of piles یعنی چه

jetting of piles


معمارى : کوبيدن شمعها با فشار اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها