معنی و ترجمه کلمه jewel-case به فارسی jewel-case یعنی چه

jewel-case


قوطى جواهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها