معنی و ترجمه کلمه jia ippon kumite به فارسی jia ippon kumite یعنی چه

jia ippon kumite


ورزش : مبارزه ازاد تک ضربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها