معنی و ترجمه کلمه jibe به فارسی jibe یعنی چه

jibe


تغيير سمت قايق در حال حرکت با باد،(د.ن ).ناگهان باين سو و ان سو حرکت کردن( بادبان)،موافقت کردن ،تطبيق کردن
ورزش : تغيير محل بادبان به سمت مخالف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها