معنی و ترجمه کلمه jimsonweed به فارسی jimsonweed یعنی چه

jimsonweed


(گ.ش ).تاتوره استرامونيه)Datura stramonium(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها