معنی و ترجمه کلمه jingly به فارسی jingly یعنی چه

jingly


داراى صداى جرنگ جرنگ

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها