معنی و ترجمه کلمه jinx به فارسی jinx یعنی چه

jinx


ادم بد شانس ،ادم که بدشانسى مياورد،شانس نياوردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها