معنی و ترجمه کلمه job definition به فارسی job definition یعنی چه

job definition


کامپيوتر : تعريف برنامه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها