معنی و ترجمه کلمه job description به فارسی job description یعنی چه

job description


شرح شغل ،کتاب شرح مشاغل
روانشناسى : توصيف شغلى
بازرگانى : شرح وظايف شغلى
علوم نظامى : شرح مشاغل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها