معنی و ترجمه کلمه job evaluation به فارسی job evaluation یعنی چه

job evaluation


روانشناسى : ارزشيابى شغلى
بازرگانى : ارزيابى شغل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها