معنی و ترجمه کلمه job placement به فارسی job placement یعنی چه

job placement


روانشناسى : تعيين شغل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها