معنی و ترجمه کلمه job step به فارسی job step یعنی چه

job step


گام برنامه
کامپيوتر : مرحله برنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها