معنی و ترجمه کلمه job stick به فارسی job stick یعنی چه

job stick


دسته بازى ،سکان هدايت
کامپيوتر : دسته فرمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها