معنی و ترجمه کلمه jobbing به فارسی jobbing یعنی چه

jobbing


واسطه بازرگانى
بازرگانى : عمل واسطه گرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها