معنی و ترجمه کلمه jobbing به فارسی jobbing یعنی چه

jobbing


واسطه بازرگانى
بازرگانى : عمل واسطه گرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها