معنی و ترجمه کلمه jockey room به فارسی jockey room یعنی چه

jockey room


ورزش : رختکن سوارکاران

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها