معنی و ترجمه کلمه joggle به فارسی joggle یعنی چه

joggle


بريدگى اجر و امثال ان براى جلوگيرى از لغزش ،تيزى يا شکاف اجر و چوب و غيره ،بند زدن ،ميخ زدن ،بهم جفت کردن دو چيز،تکان تکان خوردن ،متصل کردن
علوم مهندسى : فاق و زبانه ساختن
علوم هوايى : برجستگى قائم کوچکى در امتداد لبه ورقه ها يا ب اريکه هاى فلزى بمنظور روى هم امدن لبه اجزاء مجاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها