معنی و ترجمه کلمه join issue with a person به فارسی join issue with a person یعنی چه

join issue with a person


قانون ـ فقه : با کسى وارد مرافعه يا دعوى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها