معنی و ترجمه کلمه joiner door به فارسی joiner door یعنی چه

joiner door


دربهاى اب ناپذير
علوم نظامى : درب معمولى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها