معنی و ترجمه کلمه joinery sawbench به فارسی joinery sawbench یعنی چه

joinery sawbench


علوم مهندسى : اره مدور نجارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها