معنی و ترجمه کلمه joinery work به فارسی joinery work یعنی چه

joinery work


علوم مهندسى : نجارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها