معنی و ترجمه کلمه joining point به فارسی joining point یعنی چه

joining point


معمارى : نقطه اتصال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها