معنی و ترجمه کلمه joining به فارسی joining یعنی چه

joining


قانون ـ فقه : الحاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها