معنی و ترجمه کلمه joint adventure به فارسی joint adventure یعنی چه

joint adventure


تجارت مشترک
بازرگانى : سرمايه گذارى مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها