معنی و ترجمه کلمه joint amphibious operations به فارسی joint amphibious operations یعنی چه

joint amphibious operations


علوم نظامى : عمليات مشترک اب خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها