معنی و ترجمه کلمه joint and several liability به فارسی joint and several liability یعنی چه

joint and several liability


قانون ـ فقه : مسئووليت تضامنى
بازرگانى : مسئووليت تضامنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها