معنی و ترجمه کلمه joint and several reponsibility به فارسی joint and several reponsibility یعنی چه

joint and several reponsibility


قانون ـ فقه : مسئووليت تضامنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها