معنی و ترجمه کلمه joint and several responsibility به فارسی joint and several responsibility یعنی چه

joint and several responsibility


تضامن
قانون ـ فقه : مسئووليت تضامنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها