معنی و ترجمه کلمه joint filler به فارسی joint filler یعنی چه

joint filler


درزپرکن
عمران : نوارهايى که از مواد قابل تراکم ساخته شده و پر کردن درزها به کار ميرود
معمارى : مواد درزبندى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها