معنی و ترجمه کلمه joint filling compound به فارسی joint filling compound یعنی چه

joint filling compound


معمارى : مواد درزبندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها