معنی و ترجمه کلمه joint filling compound به فارسی joint filling compound یعنی چه

joint filling compound


معمارى : مواد درزبندى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها