معنی و ترجمه کلمه joint force به فارسی joint force یعنی چه

joint force


نيروى مشترک( نيرويى که از قسمتهاى مختلف نيروهاى مسلح سه گانه تشکيل شده باشد)
علوم نظامى : نيروى مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها