معنی و ترجمه کلمه joint of masonry به فارسی joint of masonry یعنی چه

joint of masonry


درز،هرزملات ،بند( بنايى)
معمارى : بند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها