معنی و ترجمه کلمه joint owner به فارسی joint owner یعنی چه

joint owner


شريک ملک
قانون ـ فقه : مالک مشاع ،در جمع مالکين مشاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها