معنی و ترجمه کلمه joint servicing به فارسی joint servicing یعنی چه

joint servicing


علوم نظامى : دفتر خدمات و پشتيبانى مشترک از نيروهاى مسلح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها