معنی و ترجمه کلمه joint strategic objectives به فارسی joint strategic objectives یعنی چه

joint strategic objectives


علوم نظامى : هدفهاى مشترک استراتژيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها