معنی و ترجمه کلمه joint supply به فارسی joint supply یعنی چه

joint supply


بازرگانى : عرضه مشترک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها