معنی و ترجمه کلمه joint tenants به فارسی joint tenants یعنی چه

joint tenants


اجاره داران مشترک
قانون ـ فقه : در CL چند تن را گويند که مشترکا "از عين مستاجره استفاده کند با اين قيد که هر يک پس از مرگ ديگرى يا ديگران حق استفاده انحصارى داشته باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها