معنی و ترجمه کلمه joint venture به فارسی joint venture یعنی چه

joint venture


سرمايه گذارى مشترک
بازرگانى : سرمايه گذارى مشترک ،تجارت مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها