معنی و ترجمه کلمه joint-sealing material به فارسی joint-sealing material یعنی چه

joint-sealing material


عمران : مواد درزبندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها