معنی و ترجمه کلمه jointer به فارسی jointer یعنی چه

jointer


ماله بندکشى ،رنده دستگاه ،رنده بلند،بست( بست فلزى براى اتصال سنگها در سنگچينى)،صاحب شيره کش خانه ،صاحب مشروب فروشى
علوم مهندسى : دستگاه اتصال دهنده
معمارى : بست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها