معنی و ترجمه کلمه jointing=sealing به فارسی jointing=sealing یعنی چه

jointing=sealing


درزبندى ،پر کردن درزها،اببندى درز
معمارى : بندکشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها