معنی و ترجمه کلمه jointure به فارسی jointure یعنی چه

jointure


مهريه ملکى ،دارايى مشترک زن و شوهر،اجاره دارى مشترک و مشاعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها