معنی و ترجمه کلمه joist به فارسی joist یعنی چه

joist


تيرک ،شاه تير،پوشتير،تير اهن گذارى ،نصب تير
علوم مهندسى : الوار
عمران : تيرچه
معمارى : تيرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها