معنی و ترجمه کلمه joker به فارسی joker یعنی چه

joker


شوخ ،بذله گو،ژوکر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها