معنی و ترجمه کلمه jokingly به فارسی jokingly یعنی چه

jokingly


بشوخى ،شوخى کنان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها