معنی و ترجمه کلمه jolly boat به فارسی jolly boat یعنی چه

jolly boat


قايق بار کشى از کشتى به ساحل و بعکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها